Masthuggsliden 8, 413 18 Göteborg info@xn--lssmedgteborg-pfb5x.net

Låssmed Göteborg

 

Det händer oss alla. En borttappad nyckel, ett lås som gått i baklås eller en bildörr som inte vill öppnas. Problemen kan vara många, och är ofta akuta, men lösningen är enkel: ring oss så hjälper vi dig med dina låsrelaterade problem. Vi finns tillgängliga alla dagar i veckan, dygnet runt. Vi är självklart certifierade och medlemmar i Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR), och alla våra låssmeder är utbildade och erfarna. De lås som vi använder oss av följer alla de riktlinjer och krav som Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, förordar.

 

Behöver du byta lås akut?

Vi på Låssmed Göteborg erbjuder en stor mängd olika tjänster. Kanske rör det sig om ett gammalt och slitet lås på dörren till sommarstugan. Då byter vi ut det gamla låset mot ett nytt modernt lås. Kanske rör det sig om ett lås som är trasigt, varpå vi byter ut det mot ett nytt lås eller lagar det. Kanske har du råkat ut för ett inbrott, och då hjälper vi dig genom att byta lås så att du kan känna dig säker. Vi kan dessutom installera enklare larmsystem. Oavsett vad ditt problem är så kan du vara säker på att våra professionella låssmeder kan hjälpa dig snabbt och effektivt, oavsett vart i Göteborg du bor.

 

Rör det sig om mindre akuta problem?

Vi erbjuder inte enbart akut hjälp, utan erbjuder dessutom flera andra tjänster mot problem som inte nödvändigtvis är akuta. Våra låssmeder kan installera olika former av säkerhetslösningar såsom nya kodlås, säkerhetsdörrar, dörrautomatik eller lås- och passersystem hos privatpersoner och företag i Göteborg med omnejd. Tänk dock på att kontakta bostadsförening om du bor i bostadsrätt eller fastighetsägaren om du bor i hyresrätt innan du ringer oss för att installera en säkerhetsdörr då du i många fall måste få deras godkännande.

Det är vår erfarenhet att automatiserade lösningar oftast blir de mest effektiva och det som på lång sikt kräver minst resurser. Ring oss gärna för en konsultation så kan vi hjälpa dig med att komma fram till den lösning som blir bäst för dig eller ditt företag.

 

Tappade nycklar?

I vardagsstressen kan det hända även den bästa. Plötsligt står du där framför ytterdörren och inser att du inte har några nycklar. Du letar igenom alla dina fickor och din väska men hittar inte nycklarna någonstans. Hade du inte vetat bättre kanske du hade börjat känna panik. Men du kan ta det lugnt. Vi är bara ett samtal borta, och kan vara hos dig inom 30 minuter. När vi väl kommer till dig finns det två alternativ. Om du säkert vet att du glömt dina nycklar någonstans där du vet att ingen illasinnad kommer åt dem men av någon anledning måste in i ditt hem på direkten (du kanske till och med har en extranyckel i ditt hem) kan vår låssmed dyrka upp dörren, och inget byte av låset är nödvändigt. Men om du inte vet vart dina nycklar är eller vem som kan ha fått tag på dem rekommenderar vi ett byte av låset. Notera att det inte alltid är möjligt att dyrka upp låset, utan i vissa fall måste det borras upp. En bra tumregel att tänka på när det gäller nycklar är att aldrig ha någon information om dig själv (exempelvis namn, adress, registreringsnummer och så vidare) på din nyckelknippa. Då blir det svårare för eventuella tjuvar att ta reda på vart du bor.

 

Viktigt att tänka på vid låsbyte

Eftersom behovet vid låsbyte ofta är akut så finns självklart våra låssmeder tillgängliga dygnet runt. Oavsett om det rör en ytterdörr eller en bildörr så ser våra skickliga låssmeder till att det inte blir några skador vid själva bytet av lås. Är det så att någon brutit sig in i ditt hem eller om du fått inbrott i din bil kan vi även hjälpa till med att reparera eventuella skador som uppstått i samband med inbrottet. Det är viktigt att tänka på vilken sorts lås du har. I vissa fall måste låssmeden borra upp låset vilket betyder att vi måste byta ut alla delar av låset. Låssmed Göteborg försöker dock alltid först och främst med att försöka smörja upp låset om det är möjligt innan dyrkning eller borrning. Låssmeder som är auktoriserade och erfarna vet hur de ska utföra arbetet så att det blir minimala skador på dörr eller lås. Oftast blir det inte ens några skador överhuvudtaget. Ju mer seriös och erfaren låssmeden är desto snabbare går oftast själva låsbytet.

 

låssmed göteborg

Öppning/upplåsning av bil och MC

Om det är en bildörr du behöver hjälp med att öppna så bör du se till att meddela låssmeden på telefon märke, modell och årsmodell så att låssmeden vet redan innan vilka verktyg som han behöver. Detsamma gäller om du behöver hjälp med att låsa upp en MC om du exempelvis tappat bort din nyckel – antingen till själva motorcykeln eller till ett lås som du använt för att kedja fast motorcykeln.

Är det något jag behöver tänka på innan jag anlitar låssmed?

Kontrollera först och främst att du faktiskt behöver anlita en låssmed. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt kan det i vissa fall finnas en fastighetsägare eller en bostadsförening som du kan ringa till där någon eventuellt kan hjälpa dig in i ditt hem. I vissa fall går det faktiskt att öppna dörren genom att skaka på handtaget och ta i när man försöker öppna dörren. Du bör dock vara försiktigt så att du inte skadar låset och dörren ännu mer, då det då kan bli dyrare när du väl behöver ringa efter professionell hjälp. I regel är inte det billigaste alternativet det bästa alternativet. Billigare tjänster innebär ofta att låssmederna inte är auktoriserade eller saknar erfarenhet, vilket gör att det inte är helt säkert att de utför ett bra jobb.

Det är viktigt att du kontrollerar att låssmeden du tänkt anlita är seriös. Kolla specifikt på om företaget har goda referenser från kunder och om de är auktoriserade och medlemmar i SLR, Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund. Du bör kunna kontrollera detta med låssmeden då det skall finnas med i den legitimation eller visitkort som alla seriösa och auktoriserade låssmeder innehar. Har han inte någon sådan bör du ringa någon annan. Kontrollera även att företaget faktiskt finns på den adress som det står på deras hemsida för att säkerställa att de är seriösa. Tyvärr är låssmedsbranschen en sådan bransch dit många oseriösa och oärliga människor söker sig. Därför är det väldigt viktigt att du kontrollerar allt detta innan du anlitar någon.

Försäkringsbolag

Du bör dessutom snabbt ta kontakt med ditt försäkringsbolag när du behöver anlita en låssmed och se vad de säger. Om du exempelvis råkat ut för ett inbrott går det ofta på hemförsäkringen, men det varierar från bolag till bolag. Har du råkat ut för ett inbrott är det dessutom en bra idé att fotografera låset, dörren och närområdet så att du kan visa upp detta för polis och försäkringsbolag.

Söker du en låssmed i Stockholm? kontakta dessa Låssmedstockholm.net